ബ്ലാക്ക് നൈറ്റ് ഗൗണ്‍
Horror Novel

ബ്ലാക്ക് നൈറ്റ് ഗൗണ്‍

Product Price

₹180 ₹250

Description

നോര്മലിന്‍റേയും അബ്നോര്‍മലിന്‍റേയും അതിര്‍വരമ്പുകള്‍ വളരെ ലോലമാണ്. മനസിന്‍റെ മായികമായ ആ ലോലപാതയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോള്‍ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരുടേയും മരിച്ചുപോയവരുടേയും ആത്മാവുകള് ശരീരത്തിന്‍റെ ജൈവനാഡീബന്ധമില്ലാതെ നമുക്കൊപ്പം സഞ്ചരിക്കും. ആത്മാക്കളുടെ സാന്നിധ്യത്തെ പലരും പലരീതിയിലാണ് അറിയുക. ആധുനികശാസ്ത്രം ദന്ദ്വവ്യക്തിത്വം എന്നു പറയു കാര്യത്തെ മാന്ത്രികലോകം കാണുന്നത് പ്രേതബാധയായാണ്. പ്രേതം മനുഷ്യമനസിന്‍റെ കുസൃതിയാണോ ശരിക്കുമുള്ള എന്തെങ്കിലും സംഗതിയാണോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം തേടുകയാണ് വിനോദ് നാരായണന്‍ എഴുതിയ ബ്ലാക്ക് നൈറ്റ് ഗൗണ്‍ എന്ന ഈ സൈക്കോളജിക്കല്‍ സസ്പെന്‍സ് ഹൊറര്‍ ത്രില്ലര്‍ തിരക്കഥ.

⚡ Store created from Google Sheets using Store.link