ചിന്നയുടെ പറക്കുംകപ്പല്‍
Children's books

ചിന്നയുടെ പറക്കുംകപ്പല്‍

Product Price

₹90 ₹130

Description

ചിന്ന എന്ന നിഷ്കളങ്കനായ വിഡ്ഢിയെ, ഒരു വനദേവത എങ്ങനെ റഷ്യന്‍ സാമ്രാജ്യത്തിലെ രാജകുമാരിയെക്കൊണ്ട് കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചു എന്ന കഥയാണ് ഈ പുസ്തകത്തില്‍ പറയുന്നത്. ഒരു യുക്രേനിയന്‍ നാടോടിക്കഥയാണിത്. അക്കാലത്ത് റഷ്യ എന്ന വിശാലസാമ്രാജ്യത്തിന്‍റെ ഭാഗമായിരുന്നു യുക്രേയ്ന്‍. ഈ കഥയില്‍ പറയുന്ന കുശുമ്പനായ രാജാവ് റഷ്യയെ ഏറെക്കാലം ഭരിച്ച സാര്‍ ചക്രവര്‍ത്തിയാണ്. പണ്ടുമുതലേ റഷ്യന്‍ ഏകാധിപതികളോടുള്ള യുക്രേനിയന്‍ വിരോധത്തിന്‍റെ പ്രതിഫലനങ്ങളാകാം ഇത്തരം നാടോടിക്കഥകള്‍. പക്ഷേ വളരെ നിഷ്ടകളങ്കമായ, രസകരമായ ഒരു നാടോടിക്കഥയാണിത്.

⚡ Store created from Google Sheets using Store.link