ഇനിയൊന്നുറങ്ങട്ടെ ഞാന്‍
novel

ഇനിയൊന്നുറങ്ങട്ടെ ഞാന്‍

Product Price

₹150 ₹199

Description

ഈ നോവല്‍ ചര്‍ച്ച ചെയ്യുന്നത് ജന്മജന്മാന്തരങ്ങളുടെ ഗൗരവതരമായ സീമകളെക്കുറിച്ചാണ്. ശത്രുഘ്നന്‍പിള്ള എന്ന മനുഷ്യന്‍റെ മരണാനന്തരലോകത്തിലേക്കുള്ള പ്രയാണത്തെ, അയാളുടെ ജീവിതഖണ്ഡികയുടെ പ്രതിസന്ധികളെ കൃത്യമായി സ്പര്‍ശിക്കുന്ന കഥ.
സുരേഷ് നാരായണമംഗലം എഴുതിയ നോവല്‍

⚡ Store created from Google Sheets using Store.link